Avishai Finkelstein Photography

SIMPLICITY IS EXCELLENT

Avishai Finkelstein Photography

גיבורי תוכניות ריאליטי בביתם

אבישי פינקלשטיין | הישרדות

אבישי פינקלשטיין | בייק אוף

אבישי פינקלשטיין | מאסטר שף

צילום: אבישי פינקלשטיין | מאסטר שף – במטבח של המודח

אבישי פינקלשטיין | בייק אוף

אבישי פינקלשטיין | בייק אוף

אבישי פינקלשטיין | הגר קרויטורו | המשימה אמזונס

אבישי פינקלשטיין | דנה זרמון

אבישי פינקלשטיין | מאסטר שף

אבישי פינקלשטיין | בייק אוף

אבישי פינקלשטיין | הישרדות

אבישי פינקלשטיין | בייק אוף

פרוייקט צילום גיבורי תוכניות ריאליטי של ״שידורי קשת״ בבתים ובמיטבחים הפרטיים שלהם. פרוייקט מתמשך המתפרש בכל רחבי הארץ ומוצג קבוע באתר ״מאקו״. בפרוייקט זה אני אחראי על הצילום ועיבודי המחשב, תיכנון ותיאומים. הבימוי הספונטני שמושפע ממצולם למצולם ומהבית לבית. משתדל לא לחזור על אותו הסיפור פעמיים, לדייק ולרגש ותמיד תמיד לשמור על כבודם של מצולמיי. אבישי פינקלשטיין סטודיו לצילום


  • For שידורי קשת

  • Type צילום פורטרט

Up Next:

צילום אדריכלות